• qode interactive strata
Без Названия

Холст, масло, 110 х 90 см